Symtom

Jag kissar blod, kan det var blåscancer?

Synligt blod i urinen behöver nödvändigtvis inte betyda blåscancer. Vanligare orsaker är till exempel urinvägsinfektion eller njursten. Om du upptäcker blod i urinen är det viktigt att göra en läkarundersökning för att få rätt behandling och utesluta cancer. Kontakta alltid en läkare om du har synligt blod i urin.  

Vilka är symtomen på blåscancer?

Blod i urinen (hematuri på latin) är absolut det vanligaste symtomet på blåscancer. 

Vid tidiga stadier av blåscancer är ofta blod i urinen det enda symtomet. Urinens färg kan variera från orange över till rosa eller röd, beroende på mängden blod i urinen.  Missfärgningen kan förekomma vid enstaka tillfällen men vid blåscancer återkommer symtomet som regel.  

Oavsett orsak ska du alltid kontakta vården om du upptäcker blod i urinen. På så sätt kan blåscancer uteslutas eller bekräftas och du kan få rätt behandling oberoende av anledningen till dina symtom. 

Andra vanligt förekommande symtom är:

  • Att du behöver kissa oftare än tidigare
  • Att du har smärta eller brännande känsla när du kissar
  • Att du känner dig kissnödig, även om blåsan inte är full

Dessa symtom är inte ovanliga och kan vara symtom vid blåscancer, men symtomen är oftare  orsakade av ett godartat tillstånd, till exempel urinvägsinfektion, njursten, prostataförstoring eller överaktiv blåsa. Det är viktigt att en läkare gör en medicinsk bedömning så du får rätt behandling.

Symtom på avancerad blåscancer

I avancerade (senare) stadier kan en tumör i urinblåsan växa sig tillräckligt djupt för att spridas till andra vävnader och organ, vilket kan orsaka symtom som:

  • Att inte kunna kissa
  • Värk i korsryggens ena sida 
  • Minskad aptit och/eller vikt
  • Värk i olika delar av skelettet
  • Att fötterna svullnar

Tveka inte om du har dessa symtom, sök hjälp hos sjukvården för att få rätt diagnos och behandling.