En film om blåscancer

En film om blåscancer

Till dig som kissar blod eller upplever andra symtom från urinvägarna.