Arv och miljö

Arv och miljö – Hur påverkar det risken att få blåscancer?

Rökning

Rökning är den enskilt största riskfaktorn för att utveckla blåscancer. En rökare har tre gånger högre risk att utveckla blåscancer jämfört med en icke-rökare. Cirka hälften av alla cancerfall i urinblåsan orsakas av rökning.

Hjälper det att sluta röka?

Ja, absolut. Om du slutar röka minskar risken att få blåscancer med 30%.

Tobaksrök innehåller cancerframkallande ämnen som tas upp av lungorna och förs vidare ut i kroppen via blodomloppet. Ämnena filtreras via njurarna och transporteras ut från kroppen via urinen. De cancerframkallande ämnena har en hög koncentration i urinen och stannar längst tid i blåsan innan det kissas ut. Över tid kan det skada slemhinnan och öka risken för att utveckla blåscancer.  

Kost


Kan jag påverka risken för att utveckla blåscancer via min kost?

Det påstås att intag av frukt och grönsaker minskar risken för blåscancer, medan så kallade transfetter ökar risken. Detta har dock inte blivit vetenskapligt bevisat ännu.

Riskfaktorer på arbetsplatsen

Flera kemikalier kan orsaka blåscancer genom mekanismer som liknar de skadliga ämnena i tobaksröken. Personer som jobbar med tillverkning av färgprodukter, gummi, läder och textilier kan därför utsättas för en ökad risk för att drabbas av blåscancer. Detsamma gäller yrkesgrupper som kommer i regelbunden kontakt med dessa kemikalier, till exempel målare, maskinister, tryckare, frisörer eller lastbilsförare som hanterar den typen av gods.

Ålder

Precis som för många andra cancertumörer ökar risken för blåscancer med åldern. 

Medelåldern är 73 år för den som får diagnosen första gången. 
Mer än 90% av alla som får en blåscancerdiagnos är över 55 år. 

Kön

Det är tre gånger högre risk för män än för kvinnor att drabbas av blåscancer. 

Varför är blåscancer vanligare hos män? 

Anledningen är inte helt klarlagt, men det finns några faktorer som bedöms ha betydelse: 

  1. Andelen rökare har varit större bland män än bland kvinnor historiskt sett.
  2. Män har historiskt haft en större exponering för cancerframkallande kemikalier i sina arbeten jämfört med kvinnor.
  3. Östrogen kan eventuellt ha en viss skyddande effekt som kan fördröja utvecklingen av blåscancer hos kvinnor.

Arv

Det är inte bekräftat att blåscancer är en ärftlig sjukdom.

Vissa riskfaktorer kan minskas eller undvikas helt tex rökning medan en persons ålder eller familjehistoria inte går att ändra på. 

Det betyder inte nödvändigtvis att en utsatt person utvecklar sjukdom då riskfaktorer endast är just indikatorer. Det omvända gäller också: avsaknad av riskfaktorer ger inte ett fullständigt skydd mot att utveckla sjukdomen. Till exempel kommer inte alla rökare att få blåscancer, medan det finns personer som drabbas av blåscancer utan att någonsin ha rökt. 

Medicinska faktorer

Tidigare cancer i urinvägarna. Cancer kan uppstå i hela urinvägarna tex i njurarna, urinledarna och urinröret. Om man tidigare har haft cancer i något av dessa områden ökar risken för att utveckla blåscancer. 

Lynch syndrom är ett ärftligt tillstånd som främst är förknippat med tjocktarmscancer, men som även ökar risken för blåscancer.

Cytostatika och strålbehandling av andra cancerformer i bäckenet och bröstcancer ökar risken för att utveckla blåscancer. 

Patienter som har haft cancer i urinblåsan övervakas noggrant efter sin behandling, eftersom ytterligare tumörer i urinvägarna inte är ovanligt.