Välkommen till blåscancerinfo.se

Lär dig mer om urinblåsecancer, vanliga symtom, hur diagnosen ställs och vilka behandlingsalternativ det finns.

Informationen riktar sig till dig som upplever symtom, vill ha ökad kunskap eller drabbats av blåscancer.

Se film om blåscancer

Blåscancer

Urinblåsecancer är en av de vanligaste cancerdiagnoserna hos män och en ökning ses bland kvinnor. Trots detta är kunskapen hos gemene man låg. Information och ökad kunskap är därför ett viktigt steg i kampen att upptäcka och behandla blåscancer.

Den internationella blåscancermånaden maj avslutades i Sverige med ett seminarium som Blåscancerföreningen höll i. Man kunde följa det både på plats och genom livesändning på föreningens facebook-sida. Missade du det? I så fall finns det att se nu i efterhand via knappen nedan.

Vad är urinblåsecancer?

För att förstå blåscancer underlättar det att förstå hur blåsan är uppbyggd och fungerar.

Jag kissar blod, kan det vara blåscancer?

Blod i urinen behöver inte orsakas av blåscancer, men är det vanligaste symtomet.

Hur behandlas blåscancer?

Behandlingen av blåscancer beror på tumörens storlek och hur den är spridd.