Välkommen!

Denna sida är riktad till dig som arbetar inom sjukvården.

Här kan du läsa om instillationsbehandlingar vid icke-muskelinvasiv blåscancer.

Läs vårdprogrammet här

BC-care by medac

Står för vår målsättning att vi vill erbjuda patienter med blåscancer (BC) optimal behandling. Vi har lång erfarenhet av instillationsbehandling med BCG-medac och Mitomycin, vid icke-muskelinvasiv blåscancer. Dessa läkemedel är idag förstahandsval vid adjuvant behandling av sjukdomen. Våra produkter erbjuder en säker beredning för patient, vårdpersonal och apotekare genom att vi utvecklat ett unikt slutet system. Vi bryr oss om alla som är engagerade inom behandling av urinblåsecancer.

Informationsmaterial för patienter och vårdpersonal

Hur är lagersituationen på BCG-medac?

EAUN webinar, sponsrat av medac

Lyssna till en uppdatering om blåscancerbehandling och omvårdnad.
Webinariet ägde rum 29 september 2021.