Lär dig mer om din prognos

Hur ser din prognos för urinblåsecancer ut?

Prognosen för urinblåsecancer varierar beroende på om cancertumören är ytlig eller om den har vuxit in i urinblåsans vägg. Försök att inte jämföra din prognos med andra, det som gäller för någon annan med urinblåsecancer behöver inte gälla för dig.

Recidiv (återfall) och progression (spridning)

När man ser på prognosen för urinblåsecancer brukar man skilja på två begrepp: recidiv och progression. Recidiv är ett annat ord för återfall av sjukdomen. Progression innebär att tumören växer djupare in blåsväggen och/eller att den sprider sig till andra delar i kroppen.

Hur stor är risken för spridning?

Spridningsrisken beror på vilken typ av urinblåsecancer du har och i vilket stadium tumören upptäcks. Mer än 50% av de som får diagnosen drabbas av den ytliga formen, icke-muskelinvasiv urinblåsecancer. För mer än 9 av 10 med denna diagnos har cancern inte spridit sig efter 10 år. Den allvarligare formen kallas muskelinvasiv urinblåsecancer och kräver omfattande behandling.

Hur stor är risken för återfall?

Upp till 50% av patienter med icke-muskelinvasiv urinblåsecancer får återfall inom 5 år efter diagnos. Därför rekommenderar vårdprogrammet regelbundna återbesök under flera år, för att i ett tidigt skede kunna upptäcka eventuella återfall. Rökare som slutar röka kan minska risken för återfall med 30%.