Ny kateter till BCG-medac- och Mitomycin medac-förpackningarna

Från i höst är det en ny kateter med i BCG-medac- och Mitomycin medac-förpackningarna. Katetern som används är testad för att användas för att ge instillationsbehandling vid icke muskelinvasiv blåscancer.


Kort fakta om Teleflex Mobiloc kateter

  • Storlek: Ch 12
  • Längd: 40 cm
  • Egenskaper: Mjuk topp med luerlockfattning. Patenterad design för atraumatisk katetrisering hos både män och kvinnor.
  • Tillbehör: 3 ml glidmedel innehållande klorhexidin och adapter i Mitomycinförpackningen
  • Material: PVC utan DEHP

Denna kateter skiljer sig från många andra på grund av att gel och kateter ska tryckas ut genom öppningen i innerskyddet. Se illustrationer till höger.


Instruktionsfilm

Vi har gjort en kort instruktionsfilm på två minuter som förklarar proceduren på ett enkelt sätt.

Levereras i höst

I höst kommer den att finnas i Mitomycinförpackningarna. Katetern har luerlockfattning därför medföljer en adapter i Mitomycinförpackningen. Gelen innehåller 0,5% klorhexidin och ska därför inte användas om det finns en känd överkänlighet för klorhexidin.

Medföljande gelen ska tryckas ut i öppningen på innerskyddet.
Den medföljande gelen ska tryckas ut i öppningen på innerskyddet.
Tag sedan bort geltuben och tryck ut katetern genom hålet i innerskyddet när ni ska använda katetern. Då fördelar sig gelen över hela katetern.
Tag sedan bort geltuben och tryck ut katetern genom hålet i innerskyddet när ni ska använda katetern. Då fördelar sig gelen över hela katetern.