Boka möte

Mötesbokning

Har du frågor om våra produkter Mitomycin och BCG, tveka inte utan fyll i informationen här nedan. Vi kommer inom kort att ta kontakt med dig och boka in ett möte med din klinik på plats eller videomöte utifrån vad som passar dig/er.
  Charlotta Andersson, Nordic Brand Lead Urology

  Charlotta Andersson
  Nordic Brand Lead Urology

  E-post: c.andersson@medac.se

  Maritha Holmberg, Field Product Manager

  Maritha Holmberg
  Field Product Manager

  E-post: m.holmberg@medac.se

  Mitomycin medacBCG-medac
  40 mg, pulver och vätska till intravesikal lösning (mitomycin)Pulver och vätska till suspension till intravesikal användning BCG (Bacillus Calmette-Guérin
  Terapeutiska indikationer: Mitomycin medac är indicerat för intravesikal administrering för förebyggande av återfall av ytlig blåscancer efter transuretral resektion hos vuxna.Terapeutiska indikationer: Behandling av noninvasivt urotelialt carcinom i urinblåsan:
  Kurativ behandling av carcinom in situ
  Profylaktisk behandling av recidiv av: urotelialt carcinom begränsat till mucosa: Ta G1‑G2 om tumör är multifokal och/eller återkommande, Ta G3, urotelialt carcinom i lamina propria men inte i blåsans muskulatur (T1), carcinom in situ.
  Dosering: Mitomycin medac ska endast användas på strikt indikation av läkare med erfarenhet av denna typ av behandling. Mitomycin medac är avsett för intravesikal användning efter beredning.Dosering: Innehållet i en injektionsflaska krävs för en blåsinstillation.
  Förpackningar: Mitomycin medac finns i en injektionsflaska av klarglas (typ I) med fluorpolymerbelagd brombutylgummipropp och en avrivbar aluminiumförsegling.

  Förpackningar med 1 injektionsflaska (50 ml), 1 PVC-påse på 40 ml med 0,9 % natriumkloridlösning, kateter, anslutning.
  Förpackningar: Pulver i injektionsflaska (glas av typ I) med gummipropp och 50 ml lösningsmedel i påse (PVC) med kopplingsdel och kateteradapter (konisk eller Luer-Lock adapter).

  Förpackningsstorlekar (konisk adapter): 1, 3, 5 eller 6 med/utan kateter.

  Förpackningsstorlekar (Luer-Lock adapter): 1 eller 3 med/utan kateter.

  Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.
  Mitomycin är receptbelagd och ingår ej i förmånssystemet, Rx, EF.BCG-medac är receptbelagt och ingår ej i förmånssystemet, Rx, EF.
  ATC-kod: L01DC03 ATC-kod: L03AX03
  Datum för översyn av produktresumé: 03/2022Datum för översyn av produktresumé: 01/2023
  För fullständig produktinformation och priser hänvisas till www.fass.se.För fullständig produktinformation och priser hänvisas till www.fass.se.