Stipendium

Nordic medac Grant 

Medac i samarbete med NORTH-REG har instiftat ett nytt stipendium för att stimulera forskning och utveckling inom urotelial cancer. 

Du som är specialist eller gör din ST-utbildning inom urologi är välkommen att söka. 

Stipendiet kan sökas för:

  • Utvecklings- och forskningsarbete
  • Kurser, utbildningar och hospiteringar

Stipendiet är på 10 000 EURO och fördelas i hela Norden till en eller flera sökande. 

Ansökan öppnar juni 2023.

Medac Stipendium 

Medac har tillsammans med RSU inrättat ett stipendium inom urologi med inriktning mot blåscancer.

Du som är legitimerad sjuksköterska, medlem i RSU och arbetar inom urologi i Sverige är välkommen att söka. 

Stipendiets syfte är att stimulera sjuksköterskor till utveckling av vården för patienter med diagnosen urinblåsecancer.

Stipendiet kan sökas för:

  • Utvecklings- och forskningsarbete
  • Kurser, utbildningar och hospiteringar

Stipendiet är på 20 000 KR och kan fördelas på en eller fler sökande.

Sista ansökningsdag för Medac stipendium är 30 april 2023.