Dr Pertti Nurminens avhandling: Adverse Effects of BCG therapy in the treatment of NMIBC

Nordic medac Grant – två vinnare får dela på 10 000 EURO

Lene Munk för studien North-Reg Dwell Time study

Det är en multicenter studie som utvärderar vad som händer med effekten och biverkningarna av BCG-medac om man kortat tiden läkemedelet är i urinblåsan.
https://blacrest.com/dwell-time/

Ninna Kjær Nielsen för studien Nordic En Bloc Trial – A multicenter randomized trial on En Bloc-resection of non-muscle invasive bladder tumours

Syftet med studien är att jämföra traditionell TURB med En Bloc-resektion vid icke muskelinvasiv blåscancer med avseende på fullständigt avlägsnande av tumören, pad-kvalitet och patologisk säkerhet.
https://blacrest.com/en-bloc/

medac-stipendiet för unga urologer i Danmark på 25 000 dkr
medac-stipendiet för unga urologer i Danmark på 25 000 danska kronor går till PhD studenten Marc Meineche Andersen, vid Sjaellands Universitetshospital. För sin studie Calcium electroporation for the treatment of bladder cancer.

medac-stipendium för sjuksköterskor i Danmark gick till:

Line Noes Lydom vann 5.000 dkk med en delstudie som handlar om patient-, anhörig- och personalperspektiv på ett intensivt rökavvänjningsprogram fram till TUR-B.

Bente Thoft Jensen och hennes grupp vann 15.000 dkk för Blåscancer rehabiliteringsprojektet, kallat: Better (på danska Blærekræft rehabilitering)

medacs stipendium i Norge för sjuksköterskor som jobbar med urologi

Kristina Førde, cancersjuksköterska, Haukeland universitetssjukhus
Kristina fick stipendiet på 20 000 nkr vid FSU-konferensen i Bergen i september för sitt arbete med omvårdnad av patienter med icke-muskelinvasiv blåsecancer som får BCG-behandling. Många avslutar behandlingen innan de borde. Varför är det så? Är det på grund av fysiska, sociala eller känslomässiga biverkningar? Eller är det något annat? Hennes arbete syftar till att ta reda på det.

Vi gör ett uppehåll med Nordic medac grant under 2024 på grund av för få sökande, men du som sjuksköterska (eller ung urolog i Danmark), tag möjligheten och sök vårt stipendium för 2024, länkar finns här nedan:

Sverige – blascancerinfo.se
Danmark – blaerecancerinfo.dk
Norge – blaerekreftinfo.no


PhD-studenten Marc Meineche Andersen

Sjuksköterskan Line Noes Lydom

Sjuksköterskan Line Noes Lydom

Cancersjuksköterska Kristina Førde