Lär dig mer om blåscancer

Blåscancer – en vanlig cancerform

I Sverige upptäcks det runt 3 000 nya fall av urinblåsecancer varje år. Detta gör det till en av de vanligaste cancerformerna och de flesta drabbade är över 65 år.

Olika typer av urinblåsecancer

Den vanligaste formen av urinblåsecancer sitter ytligt i blåsans slemhinna. Men den kan även växa in i urinblåsans muskellager och påverka andra organ runtomkring urinblåsan.

Symtom

Ett vanligt symtom vid blåscancer är att kissa blod. Det behöver inte synas varje gång utan kan komma och gå. Det är viktigt att söka vård redan första gången man upptäcker blod i urinen. Andra symtom som kan uppstå är smärta eller sveda när man kissar samt trängningar, alltså känslan av att vara kissnödig även efter toalettbesök.

Diagnos 

Undersökningen genomförs vanligen via cystoskopi, då ett tunt rör med optik förs in via urinröret för att kunna se in i urinblåsan. Vid en cystoskopi kan även biopsi genomföras då vävnadsprov tas för att upptäcka cellförändringar. Det är också vanligt att genomföra skiktröntgen, även kallat CT-urografi, för att hitta cancer i blåsan. 

Behandling

Cancertumören som sitter ytligt i urinblåsan opereras bort med hjälp av att ett instrument som förs in via urinröret direkt till urinblåsan. Några veckor efter ingreppet behandlas cancern med läkemedel lokalt i urinblåsan så kallad blåsinstillation eller blåssköljning.