Hjälp och stöd

Det finns hjälp och stöd

Att få ett cancerbesked är omtumlande. Men det finns stöd och hjälp att få. Här finner du ett axplock av stöd- och patientföreningar i Sverige och utomlands.

”Den ofrivillige resenären” – en bok om din cancerresa

Den här boken kan bli en hjälp och en guide på den ofrivilliga cancerresa som allt fler människor i Sverige tvingas uppleva. Boken ger vägledning och praktiska verktyg för dig som har drabbats och dina anhöriga.

Svenska patientorganisationer

Blåscancerförbundet är en svensk kostnadsfri patientförening för personer med urinblåsecancer.

Cancerfonden är en ideell insamlingsorganisation med visionen att besegra cancer.

Internationella organisationer för blåscancerpatienter

World Bladder Cancer Patient Coalition (UICC) är en global paraplyorganisation för blåscancerpatienter runt om i världen.

Bladder Cancer Advocacy Network (BCAN) är en organisation som ägnar sig åt opinionsbildning och forskning om urinblåsecancer.

Bladdercancer.net är en plattform där patienter, vårdgivare och vårdpersonal får kunskap om urinblåsecancer och kontakt med andra.